Media Kit

You get more from an artisan florist

Bearded Florista is a floral design business rebranded June 2021. Formerly known as Blue Geranium (Est. July 2007). Don & Phil are the creative designers with a mission to provide memorable and instantly recognisable floral designs with lush textures, fragrance and tonal coordinated colours.

People want flowers for all occasions wherever in the world, which has fortunately offered Phil & Don some amazing opportunities such as a Premiere footballer's wedding in the Caribbean, 2012 Olympics, Royalty and other celebrity events - Full List

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • YouTube

6,500 Like - 6,600 Follow

2,261 Followers

2.1k monthly unique viewers

New - no stats yet

Site Stats

Last 28 days

46k Impressions / 935 clicks

Donald Thornford

The singing Florist, known affectionately as Don. Front of house guy, friendly, approachable and genius artist when it comes to designing and arranging flowers for weddings, funerals and all other celebrations. Loves singing and entertaining.

  • LinkedIn Social Icon

Philip Thornford

Phil, husbear of Don for 23 years and motivator of the business they created 14 years ago. Designing and building a website allows Phil to promote and update every day, along with social media posts, brochures, business cards, promo stickers and other POS items.  Phil doesn't shy away from floristry, because he creates all the fiddly floral designs such as buttonholes, floral crowns and corsages.

  • LinkedIn Social Icon

Frequently asked questions

Альфа бонд нь бусад бондоос юугаараа ялгаатай вэ?


Сайн байна уу? Альфа бондын хувьд нийт 20 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлж байгаа боловч "Тэсо констракшн"-ы зүгээс 25.5 тэрбум төгрөгийн батлан даалтыг үзүүлж байна. Мөн одоогийн зах зээл дээр хамгийн өндөр буюу 14.5-16%-ийн өгөөжтэй санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм.
Альфа бонд яаж авах вэ?


Сайн байна уу? Та хамгийн эхэнд манайд үнэт цаасны данс нээлгэсэн байх шаардлагатай. Дараа нь СЗХ-ээс батласан "Биржийн бус зах зээл"-ийн шинэ журмын дагуу дараах шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. Үүнд: Монгол улсын иргэн: 1. Сүүлийн нэг жилийн сарын дундаж орлого 10 сая төгрөгтэй тэнцүү болон түүнээс дээш хэмжээтэй, эсхүл 500 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний цэвэр хөрөнгө. 2. Сүүлийн 1 жилийн турш дотоодын болон гадаадын зах зээл дээр үнэт цаасны арилжаанд оролцсон туршлагатай байх. Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд: 1. Сүүлийн 3 жилийн аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 2.5 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байх. 2. Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байх.
Альфа бонд авбал өндөр өгөөжөөс гадна ямар ашигтай вэ?


Төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс бонд эзэмшигчид бондын хугацааны 12 болон 24 сард орон сууц худалдан авч бондоо хөрвүүлсэн тохиолдолд үндсэн төлбөрөөс 5%-ийн нэмэлт хөнгөлөлт эдлэх боломжийг олгож байгаа.
Сарын 10 сая төгрөгийн цалинтай гэдгээ яаж батлах вэ?


Та цалингийн хуулга, цалин авдаг дансаар батлаж болно.
Би гадаадад амьдардаг иргэн. Онлайнаар бонд авч болох уу?


Манай "Апекс капитал" ҮЦК-тай холбогдоод дотоодын данс нээлгээд авч болно.
Альфа бондын нэгж эрх хэдэн төгрөгтэй тэнцэх вэ? Хамгийн багадаа хэдээр авах ёстой вэ?


Бондын нэгж эрх нь нэг сая төгрөгтэй тэнцүү. Та хамгийн багадаа 10 нэгж эрх буюу 10 сая төгрөгөөр авах шаардлагатай.

Bride with bouquet of flowers

Wedding Flowers

"Beautiful flowers for the perfect day..."

Contact Us

Thanks for submitting!